Activating inclusive growth by workplace innovation

In railway SME's

2020 – De auteurs Garazi Carranza, Marta Garcia, Begoña Sanchez – de eerste twee werkzaam voor de Spaanse Railway association en de laatste voor een Technisch Instituut voor research en innovatie – zetten in dit artikel uiteen wat het belang is van ‘workplace innovation’ naast digitalisering voor de concurrentiepositie van en de kwaliteit van arbeid bij spoorwegbedrijven.

Methode
De auteurs baseren hun betoog vooral op literatuur van Europese collega’s en een online vragenlijstonderzoek onder spoorbedrijven uit 16 Europese landen, met 203 respondenten.
Het onderzoeksmodel bevatte drie clusters van factoren: individuele (persoonsgegevens), proces-en organisatorische factoren.
Technisch gezien betroffen de vragen de implementatie van digitalisering bij: supply chain management, business re-engineering, knowledge management, lean production en quality management.
De hypotheses waren
1. Autonomie, team voice, innovative behavior én een participatieve aanpak leiden tot een positieve blik op innovatie bij betrokkenen,
2. Een positieve blik is gerelateerd aan innovatie-adoptie.

Resultaten en conclusies
De respons op de survey – negatief beïnvloed door de Coronacrisis – laten weinig harde conclusies over resultaten toe. De auteurs stellen wel – vooral dus op basis van de literatuurstudie – dat bedrijven workplace innovation en met name autonomie, groepswerk en participatieve implementatie van nieuwe technologie (digitalisering) zouden moeten benutten – ook – om uit de crisis te komen die veroorzaakt is door de pandemie.

Referentie
Carranza, Garazi, Marta Garcia, Begoña Sanchez, ‘Activating inclusive growth in railway SME’s by workplace innovation.’ In: Transportation Research Interdisciplinary. Perspectives 7 (2020) 100193, Elsevier.

Thema: Sociale innovatie, Innovatie & innovatiecompetenties
Sector: Logistiek, Spoor
Bron: Artikel