ABS Hoppenbrouwers Autoherstel - Multidisciplinaire teams

2013 – Hoppenbrouwers Autoherstel is een middelgroot schadeherstelbedrijf met vestigingen in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Er werken in totaal 32 medewerkers. Aan het hoofd van het bedrijf staat een directeur en op iedere vestiging een vestigingsleider. Medewerkers werken in kleine teams onder leiding van een teamleider/meewerkend voorman.

Andere inrichting werkprocessen en verbetering en werkplezier
Anderhalf jaar geleden heeft het bedrijf een traject in gang gezet gericht op het verminderen van de doorlooptijd van het autoschadeherstelproces en het verhogen van het werkplezier.
Van een functioneel ingerichte organisatiestructuur met afzonderlijke afdelingen voor plaatbewerking, voorbewerking en spuitbewerking is men overgegaan op het werken in kleine teams die zelfstandig verantwoordelijk zijn voor het totale proces van autoherstel.
Medewerkers zelf verantwoording laten nemen, het bevorderen van empowerment, betrokkenheid en samenwerking staan hierbij centraal.

Aanpak
Er is een veranderingsproces in gang gezet van een functioneel ingerichte organisatie naar het werken in teams. Daarbij ging het erom het werkproces anders te structureren met een verbetering van het leiderschap en de cultuur van de organisatie als belangrijke pijlers.
In overleg met de medewerkers werden als speerpunten in dit transformatieproces benoemd: visie en strategie; leiderschap; organisatie en ontwikkeling; procesoptimalisatie en cultuur. Er zijn veranderteams samengesteld bestaande uit een mix van management en medewerkers voor zowel de cultuurkant als de structuurkant van het veranderingsproces. Medewerkers analyseerden op basis filmopnames de huidige en de gewenste situatie m.b.t. ‘goed gedrag’; omgang met elkaar; op tijd komen, spullen opruimen, enz. Verstoringen in het werkproces werden in beeld gebracht en vormden de basis voor herinrichting en optimalisatie van de werkprocessen. Teamleiders werden getraind in een andere manier van leidinggeven en medewerkers werden met behulp van scholing en training in staat gesteld om meerdere taken te vervullen en flexibel inzetbaar te zijn. Per team werd een ochtendoverleg ingevoerd om de planning van de dag door te nemen. Daarin kunnen medewerkers ook irritaties in de samenwerking bespreken. Tegelijk is het proces van daadwerkelijke ombouw en andere inrichting van de werkplaats in gang gezet.

Resultaten
Bij Hoppenbrouwers werkt men nu met multidisciplinaire teams. De samenwerking is verbeterd en de werkprocessen zijn beter op elkaar afgestemd. Er is een eerste stap gemaakt naar een verbetering van de doorlooptijd van het schadeherstelproces. Er is meer afwisseling in het werk en mede hierdoor is het werkplezier toegenomen. Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het bedrijf en zijn bereid een stapje meer te doen. Bij spoedopdrachten moet minder beroep worden gedaan op externe krachten.

Randvoorwaarden
Het betrekken van de medewerkers bij alle veranderingen is noodzakelijk. Om medewerkers betrokken te houden is communicatie over de voortgang essentieel. Resultaten, leerpunten en vervolgstappen dienen te worden benoemd. De directie moet de nieuwe manier van werken uitdragen en vasthouden wat in gang is gezet. Leidinggevenden moeten in staat worden gesteld de nieuwe manier van leidinggeven waar te maken. Herontwerp en een andere inrichting van de werkplaats bleken noodzakelijk voor het herstructureren van de werkprocessen.

Meer informatie
Zie de websites: www.absautoherstel.nl/hoppenbrouwers en www.abswijnen.nl en www.socialeinnovatiebrabant.nl

Thema’s: Dynamisch managen & Leiderschap; Flexibel organiseren; Slimmer werken;

Sector: High Tech, smart materials

Bron: Case