nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Datum van publicatie: 2011
  • Datum van plaatsen: 18 januari 2011

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Sociocratische organisatie opzet bij Het Buitenschoolse Net
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Sociocratische organisatie opzet bij Het Buitenschoolse Net

2011 - Het Buitenschoolse Net heeft een bijzonder personeelsbeleid. De organisatie is  een echte bottom-up organisatie met een daarvoor passende vorm van medezeggenschap: De Sociocratische Kringorganisatiemethode. 

Het Buitenschoolse Net is ontstaan vanuit een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Er wordt voor-, tussen- en naschoolse opvang in Oss en omgeving aangeboden. Daarnaast is er een Loket Organisatie Kinderopvang, gastouderopvang, opvangbemiddeling en een cursus- en activiteiten aanbod voor schoolgaande kinderen. De organisatie is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en telt nu bijna 100 medewerkers en 180 vrijwilligers en heeft een managementteam, directie, een Raad van Toezicht en een vorm van medezeggenschap die is ingebed in de verschillende teams.

Waarom is dit sociale innovatie?
De kinderopvangorganisatie is een echte bottom-up organisatie en wil haar medewerkers ook betrekken bij besluitvorming. Daarom is voor de overgang van een  personeelsvertegenwoordiging naar een vorm van een ondernemingsraad  door de organisatie gezocht naar een model waarin medewerkers zijn betrokken. Er werd uiteindelijk gekozen voor de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM). Dit is een lege methode die in elk soort organisatie toegepast kan worden en uit gaat van het idee dat mensen ongelijke, unieke personen zijn, die bij de besluitvorming gelijkwaardig zijn. Met de invoering van deze werkwijze zijn er beleidskringen en Zelf Organiserende en Ontwikkelende Teams (Zoo teams) gevormd. Een vaste groep medewerkers is gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en tot stand komen van beleid en diensten. Medewerkers hebben zo veel verantwoordelijkheid en zeggenschap, wat voor een grote mate van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie zorgt.

Doelstelling
Door de snelle groei is Het Buitenschoolse Net op zoek gegaan naar een manier om de OR vorm te geven die volgens de Wet op Ondernemingsraden vanaf 50 medewerkers verplicht is voor organisaties. Monique Wösten, directeur van Het Buitenschoolse Net, geeft aan dat ze op zoek waren naar een vorm van medezeggenschap waarin alle medewerkers worden betrokken.

Aanpak
Er werd gezamenlijk gekozen voor De Sociocratische Kringorganisatiemethode. Hiermee wordt de besluitvorming georganiseerd volgens het ‘consentbeginsel’. Dit houdt in dat er net zo lang wordt gepraat totdat niemand van de aanwezige kringleden bezwaar heeft tegen het te nemen besluit. Consent is echter niet hetzelfde als consensus of als veto: iemand hoeft niet helemaal met een besluit eens te zijn om zijn consent te kunnen geven en bij een bezwaar wordt er gekeken naar het argument dat iemand hiervoor geeft. In 2008 heeft Het Buitenschoolse Net contact gezocht met het Sociocratisch Centrum Nederland, in Rotterdam. Er werd een plan voor de implementatie gemaakt en in het begin van 2009 werden de verschillende teams (kringen) gevormd. Hierna werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en in mei werd gestart met de implementatie van het sociocratisch werken.

De werkoverlegstructuren liggen vast en vinden nu een keer in de vier tot zes weken plaats. Van elke kring/team neemt een afgevaardigde deel aan de vergadering van een bovenliggende kring en een leidinggevende deel aan de vergadering van een onderliggende kring. Deze dubbele koppeling  zorgt voor grote betrokkenheid van de teams en verantwoordelijkheid naar de eigen teams toe. Het vergt van de deelnemers goede gespreksvaardigheden. De gespreksleider wordt met een verkiezing op basis van open argumentatie gekozen. Er zijn twee scholingsdeskundigen werkzaam die huidige en ook nieuwe werknemers kunnen inwerken in deze manier van medezeggenschap.

Resultaten
Ontevredenheid onder medewerkers was volgens Monique Wösten niet de reden om te beginnen met deze werkwijze van besluitvorming. Met de invoering van deze aanpak is een projectgroep opgericht, die de implementatie bewaakt en ook de tevredenheid van de werknemers meet. In 2010 is er een nul-meting gedaan, met als resultaat zeer tevreden werknemers. De response was 94% met een ‘overwegend mee eens/zeer mee eens’ op de onderdelen ‘het medeverantwoordelijk kunnen voelen voor het beleid’ van 89%, ‘werkplezier’ van 93% en ‘het kunnen uitleggen aan collega’s wat men doet’ van 91%. Het plan is om in 2011 een één-meting te houden onder de medewerkers om na te gaan wat de ervaringen van medewerkers zijn als zij er al langere tijd mee werken en eraan hebben kunnen wennen.

Tips
Monique Wösten geeft aan dat je als organisatie er rekening mee moet houden dat de invoering van deze werkwijze een investering vraagt en dat je niet voor de Sociocratische Kringorganisatiemethode moet kiezen met het doel tijd te willen besparen. Er voor zorgen dat medewerkers zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van teamdoelstellingen  en doelgericht samenwerken draagt bij aan de betrokkenheid in de eigen teams en dus ook aan de gehele organisatie.

Verwijzing
Meer informatie over de sociocratische methode: www.sociocratie.nl en over het Buitenschoolse Net op www.buitenschoolsenet.nl

Keywords
Medenzeggenschap