nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Steven Dhondt
  • Datum van publicatie: 2012
  • Datum van plaatsen: 8 mei 2012

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Sociale innovatie, voorwaarde voor een duurzame economie
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Sociale innovatie, voorwaarde voor een duurzame economie

2012 - Sociale innovatie is een organisatorische strategie waarbij ingezet wordt op kennisontwikkeling van medewerkers en een methode om met werkdruk om te gaan. Waarom zouden bedrijven op zo’n strategie inzetten? Wat maakt dat sociale innovatie de juiste strategie is?

In de rede zet Steven Dhondt uiteen hoe we kunnen leren van economieën die niet op sociale innovatie hebben ingezet. Sociale innovatie is een brede strategie: bedrijven kunnen hiermee concurreren in lage kosten-markten. In de rede wordt ook aangetoond hoe het overheidsbeleid bedrijven met sociale innovatie kan helpen.

Aan het einde van de rede is een schets opgenomen van een onderzoeksprogramma waar de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO, de KU Leuven (Faculteit Sociale Wetenschappen) en Flanders Synergy op zullen inzetten.

Verwijzing
De volledige oratie Sociale innovatie, voorwaarde voor een duurzame economie van is opgenomen als bijlage.