nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Marcel Lionell van Kammen
  • Datum van publicatie: 19 mei 2020
  • Datum van plaatsen: 19 mei 2020

Downloads

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Sociale innovatie: een bedrijfdkundige opgave
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Sociale innovatie: een bedrijfdkundige opgave

aSociale innovatie: een bedrijfskundige opgave.

2020 – In LoopbaanVisie zet Van Kammen zijn visie op het verband tussen sociale innovatie en sociaal ondernemerschap uiteen.

Korte inhoud
Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt en het moet leiden tot betere economische prestaties, duurzame inzetbaarheid en betere sociaal-maatschappelijk welzijn. Vernieuwd HR-beleid moet hier aan bijdragen. Dat is: meer focus op positieve kenmerken en sterke punten van de medewerker en de vraag stellen hoe deze medewerker bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt is dat de medewerker zelf invloed kan uitoefenen op de werksituatie en dat deze beseft dat het belangrijk is zich voor te bereiden op de toekomst.
De rol van HR zou moeten veranderen van specialist naar adviseur van de organisatie.

Sociaal ondernemerschap impliceert uiteindelijk ook ‘inclusief ondernemerschap’. Dat betekent dat bedrijven ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de participatiewet. de schrijver pleit in dat verband voor de aanstelling van een job-coach bij iedere onderneming.

Referentie
Kammen, van Marcel Lionell: ‘Sociale innovatie: een bedrijfskundige opgave’.  In: LoopbaanVisie, januari 2020, pp. 72-75.
Het artikel is als bijlage opgenomen.

 

Thema’s: Duurzame inzetbaarheid, Sociale innovatie
Sector: n.v.t.
Bron: Artikel