nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Kuiken, B; Syntens
  • Datum van publicatie: 20 december 2012
  • Datum van plaatsen: 8 januari 2013

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: JansenVenneboer-Technisch Kennisintensief bedrijf
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

JansenVenneboer-Technisch Kennisintensief bedrijf

2012 - technisch kennisintensief bedrijf gespecialiseerd op het gebied van engineering, inspectie, project- en onderhoudsmanagement

130 mensen

Zelfsturende teams, ondernemerschap

Aanpak
Directeur-eigenaar Lucien Perizonius nam het bedrijf in 2006 over. Het stond er niet goed voor. Perizonius beloofde zichzelf echter om zo snel mogelijk dingen los te laten en zoveel mogelijk over te laten aan de medewerkers. ‘Ik geloof dat ook al maak je een technisch product, het draait om de mensen. Het succes van een bedrijf wordt bepaald door de manier waarop de mensen in het bedrijf met elkaar omgaan. Plezier in het werk staat daarbij voorop. Niets is zo vervelend als met tegenzin naar je werk te gaan. Maar daarnaast is plezier ook een hele goede graadmeter dat de processen goed lopen.’ Met name het loslaten kostte tijd, omdat de medewerkers van Jansen Venneboer dit niet gewend waren. ‘In het begin kwam een calculator naar me toe en vroeg: “Hoe wil je dat we calculeren?” “Geen idee,” zei ik, “jij bent calculator.” Ik wil dat mensen zelf nadenken over hun werk en hoe ze dat beter zouden kunnen doen. Ik probeer dat te stimuleren en er de voorwaarden voor te scheppen, maar zij moeten het doen.’ Zo organiseert de afdeling Engineering een wekelijkse kennisbijeenkomst waar besproken wordt wat er geleerd kan worden van de projecten in de afgelopen week. ‘Ik zeg wel eens: als je een fout maakt, zou je eigenlijk op een stoel moeten gaan staan en met je collega’s moeten delen wat je hebt geleerd.’

Door hier consequent op te hameren, is er langzamerhand een cultuur van ondernemerschap ontstaan binnen Jansen Venneboer. Dat heeft geleid tot technische innovaties en flinke groei. “We hebben er heel bewust voor gekozen om er geen managementlaag tussen te zetten. Om het ondernemerschap te stimuleren, hebben we resultaat verantwoordelijke eenheden (rve’s) ingevoerd met een grote mate van zelfsturing. Dat geeft een hele nieuwe dynamiek in het bedrijf: de teams gaan nu zelf veel meer op zoek naar werk in plaats van af te wachten tot er wat van een andere afdeling afkomt.”

Resultaten
Groei van 65 naar 130 medewerkers in 2006 en nu.
Van bijna failliet naar gezonde bedrijfsvoering
Werk met meer toegevoegde waarde (van constructiewerk naar ingenieursbureau)
Meer technische innovaties.
Slimste Bedrijf van Nederland 2012

Verwijzing:
Bedrijf: www.jansen-venneboer.com

Interview syntens / Ben Kuiken: http://www.syntens.nl/socialeinnovatie/inspiratie/Jansen-Venneboer-uitdaging-gezocht.aspx

Filmpje interview: http://vimeo.com/54726552

Steekwoorden

Ondernemerschap, zelfsturende teams, resultaat verantwoordelijke eenheden, rve, zelfsturing, innovatie, innovatievermogen, mkb, teamwerk, zelfsturing, innovatie & innovatievermogen, dynamisch managen, leiderschap

Sector

Industrie en voeding

Topsector:

HTSM, Water