nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Maarten Renkema
  • Datum van publicatie: 12 april 2020
  • Datum van plaatsen: 12 april 2020

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Innovating HRM for Employee Driven Innovation. 	A multilevel Perpective
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Innovating HRM for Employee Driven Innovation. A multilevel Perpective

2018 – Het proefschrift van Maarten Renkema  beschrijft vijf verschillende studies. Deze vijf studies helpen om ons begrip te vergroten hoe HRM onderzoekers de multilevel relaties tussen HRM en innovatie kunnen onderzoeken en hoe organisaties HRM activiteiten kunnen gebruiken om medewerkers-gedreven innovatie te stimuleren. Door een multilevel perspectief te gebruiken geven de resultaten inzicht in hoe het implementeren van HRM innovaties de HRM functies veranderen, op welke manier HRM leidt tot innovatief werkgedrag van medewerkers en op welke wijze HRM kan bijdragen aan bottom-up innovatie-processen. Daardoor draagt dit proefschrift bij aan de theoretische en praktische inzichten op het gebied van HRM en innovatie. Gebaseerd op de vijf studies uit dit proefschrift presenteren we een geïntegreerd theoretisch model die het verband tussen HRM en medewerkers-gedreven innovatie schetst. Tenslotte beschrijven we richtlijnen en richtingen voor vervolgonderzoek over het multilevel gedachtegoed binnen HRM, wat naar ons inzicht kan helpen om in de toekomst de invloed van HRM op medewerker-gedreven innovatieprocessen te bestuderen.

Referentie
Renkema, M. ‘Innovating HRM for Employee Driven Innovation. A Multilevel Perspective’, (2018) Proefschrift, Universiteit Twente.

NB. pdf is te groot om als bijlage op te nemen.

 
Thema: Innovatie & Innovatievermogen
Sector: n.v.t.
Bron: Onderzoeksrapport