nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

 • Auteur: Wike Been/Maarten Keune/Frank Tros (eds.)
 • Datum van publicatie: 18 juli 2019
 • Datum van plaatsen: 24 februari 2020

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Hoe goed werkt Nederland
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Hoe goed werkt Nederland

Hoe goed werkt Nederland? 
Uitdagingen rond arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en ongelijkheid

2019 – Deze bundel van artikelen werd geredigeerd door Maarten Keune, Wike Been en Evert Verhulp. Met dit boek willen zij inzicht verschaffen in de belangrijkste ontwikkelingen op de hedendaagse Nederlandse arbeidsmarkt. Zo hopen zij diepgang te geven aan het debat tussen sociale partners en de overheid over de gewenste ontwikkelingsrichtingen. Nieuwe ontwikkelingen zoals de almaar toenemende flexibilisering, zzp-arbeid en platformwerk maken dat des te meer noodzakelijk.

Het boek is opgezet in twee delen:

Deel I: ‘Vraagstukken van de hedendaagse arbeidsmarkt’, met de volgende thema’s:

 • de groei van de flexibele arbeid;
 • de opkomst van zzp- en platformwerk
 • de kwaliteit van werk in de creatieve industrie;
 • de arbeidsmarktpositie van migranten uit Oost-Europa;
 • werk in multinationals;
 • de relatie tussen arbeidsmarkt en inkomensongelijkheid.

Deel II ‘Collectieve arbeidsverhoudingen’

 • de rol van cao’s met betrekking tot loonongelijkheid;
 • innovatie en productiviteit;
 • de (beperkte) decentralisatie van sectoroverleg in de arbeidsvoorwaardenvorming;
 • arbeidsverhoudingen in de publieke sector;
 • de rol van vakbonden en werkgevers met betrekking tot pensioenen en generationele ongelijkheid.

Referentie
Been, Wike; Keune, Maarten; Tros, Frank (redactie). ‘Hoe goed werkt Nederland?’ Alphen aan de Rijn: Vakmedianet, 2019.


Thema: Arbeidsverhoudingen
Sector n.v.t.
Bron: Boek