nederlands
english

Over de kennisbank

SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL

2010 - Met Het Nieuwe Werken (HNW) wil SNS REAAL het werk leuker en goedkoper maken. Leuker omdat HNW medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt en het sterk gericht is op ontmoeten en samenwerken. Goedkoper door een besparing op kantoorkosten en een verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Waarom is dit sociale innovatie?
Het gaat hierom een vernieuwde vorm van werken, waarin in werknemers meer zeggenschap hebben over hun werktijden en hun eigen verantwoordelijkheid wordt vergroot. Mede hierdoor wordt de arbeidsproductiviteit van de organisatie verhoogd.

Visie
Door los te maken wat onnodig vast zit (werkplek, werktijden, geografische locatie, managementstijl) en door moderne techniek (mobiel, draadloos, web 2.0) toe te passen, worden de voordelen van het informatietijdperk maximaal benut. Hiermee wordt een modernere, betere en leukere organisatie beoogd.

Doelstelling
Voor HNW zijn er doelstellingen voor de medewerker en voor de organisatie vastgesteld:

Medewerker:

·

Betere balans werk en privé;

·

Aantrekkelijke werkomgeving;

·

Efficiënter en effectiever werken;

·

Meer samenwerken.

Organisatie:

·

Hoge medewerkertevredenheid;

·

Aantrekkelijke werkgever;

·

Lagere kosten en hogere productiviteit;

·

Betere service richting de klant.

Aanpak
Bij SNS REAAL zijn er gemiddeld 101 werkplekken per 100 medewerkers, wordt iedereen op kantoor verwacht en de medewerkers van SNS REAAL werken tussen 9 en 5 in een traditionele kantooromgeving. Medewerkers worden aangestuurd op basis van input en control.

In de toekomst bestaan er bij SNS REAAL geen vaste werkplekken meer en er worden 70 activiteitgerelateerde flexibele werkplekken ingericht per 100 medewerkers.

Inmiddels zijn de eerste zeven afdelingen over naar de nieuwe manier van werken. In totaal gaat het om 550 medewerkers. De volgende die overgaan is het bestuur. Ondanks de crisistijd heeft SNS REAAL de plannen, die voor de crisis al waren gestart, doorgezet. Wegens de crisis is qua inrichting gekozen voor een budget neutrale aanpak. De vergaderzalen zijn inmiddels wel uitgerust met technologische mogelijkheden, zodat medewerkers ook op afstand deel kunnen nemen aan vergaderingen. Medewerkers zijn momenteel minder mobiel door desktops en vaste telefoons. In de toekomst zal dit anders zijn. Ze beschikken dan over een laptop, smartphone en werken in een moderne gestandaardiseerde IT omgeving. Worden ze aangestuurd op basis van resultaat en vertrouwen en werken ze planmatig.

In 2009 zijn er dus 550 medewerkers verspreid over twee locaties overgegaan. De bestaande gebouwen zijn gebruikt en ook het bestaande meubilair is gebruikt om zo budget neutraal mogelijk te werk te gaan. Gekozen is voor een integrale aanpak van de fysieke, virtuele en mentale omgeving van de medewerkers. Deze mentale omgeving houdt voor zowel leidinggevende als werknemer veranderingen in. Er moet nu immers op afstand leiding worden gegeven. Dit houdt in dat er gestuurd wordt op resultaat en de relatie gebaseerd is op vertrouwen. De medewerker wordt meer verantwoordelijkheid gegeven en er wordt meer aandacht besteed aan de sociale cohesie binnen de afdeling. Hier worden afspraken over gemaakt, resultaat wordt meetbaar gemaakt en momenten van afstemming worden ingepland. Voor de medewerkers verandert de werkstijl, ze moeten heldere afspraken maken over resultaten en de verantwoordelijkheid voor deze afspraken nemen. Het werk wordt activiteit gerelateerd (best passend bij werkplek, locatie en tijd) en planmatig uitgevoerd. Medewerkers moeten wel minimaal twee dagen per week op kantoor aanwezig zijn en dit wordt ook vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Men spreekt elkaar aan op gedrag. Voor samenwerken vanuit verschillende locaties is het essentieel dat men elkaar informeert, zijn kennis deelt en communiceert.

Voor het creëren van draagvlak is er in 2009 besloten dat alle deelnemers aanwezig moesten zijn bij alle bijeenkomsten die georganiseerd werden voor de invoering van HNW. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd als onderdeel van een ontwikkelprogramma. Dit ontwikkelprogramma is opgezet voor medewerkers en leidinggevenden om ze voor te bereiden op deze nieuwe manier van werken en dit bestaat uit een aantal fases:

·

De eerste fase van de implementatie is gericht op de introductie van Het Nieuwe Werken. Er is eerst een kick off georganiseerd voor de leidinggevenden. De leidinggevenden hebben vervolgens de kick off met hun medewerkers verzorgd.

·

In de tweede fase zijn ze verder gegaan met het ontwikkelen van Het Nieuwe Werken. Er zijn workshops georganiseerd gericht op de leidinggevenden en de volgende punten stonden centraal: waar sta je, waar staat je team en hoe ga je aan de slag?. Tijdens de workshop werd gewerkt met de 360 ?C Feedback methode. Daarna zijn er workshops voor leidinggevenden en medewerkers georganiseerd over hoe ze in de praktijk afspraken moeten maken. Ook was er een e-learning traject over Het Nieuwe Werken.

·

De derde fase is gekenmerkt door de evaluatie en borgen van Het Nieuwe Werken. Gedurende deze fase zijn er wederom workshops voor leidinggevende georganiseerd en is er een workshop georganiseerd waarin leidinggevende en medewerkers feedback konden geven op de gemaakte afspraken en de afspraken werden op deze manier geëvalueerd.

Voor 2010 is gekozen voor dezelfde aanpak, alleen is het niet meer verplicht om aan alle bijeenkomsten deel te nemen.

Resultaten
SNS REAAL verwacht met de introductie van Het Nieuwe Werken veel winst te halen door de besparing van het aantal m2 kantoorvloer en de verhoging van de productiviteit. Aan het einde van het eerste jaar verwachten ze dat de productiviteitsgroei met 5% is toegenomen. Daarnaast verwacht men dat het ziekteverzuim zal dalen en SNS REAAL een aantrekkelijkere werkgever wordt en hiermee minder wervingskosten heeft. Daarnaast denkt SNS REAAL dat medewerkers langer in dienst blijven omdat o.a. de balans tussen werk en privé voor medewerkers beter wordt.

Verwijzing
In de bijlage treft u twee casebeschrijvingen. De eerste bijlage is afkomstig van Stichting TelewerkForum. De belangrijkste rol van deze stichting is om Het Nieuwe Werken in Nederland een stap verder te brengen. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.telewerkforum.nlDe tweede bijlage betreft het artikel: Geef om elkaar: Het nieuwe werken bij SNS Reaal uit blad Werkgeven van de Werkgeversvereniging AWVN. Meer informatie over SNS REAAL is te vinden op www.snsreaal.nl .

Keywords
Het nieuwe werken