nederlands
english

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

Terug naar start

Kenmerken

  • Auteur: Frank Pot & Peter Smulders
  • Datum van publicatie: 20 april 2019
  • Datum van plaatsen: 20 april 2019

Delen

Acties

Waardering:
Waardering: Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn
SluitenX

We werken nu nog met veel plezier
aan sociale innovatie, maar het NCSI
stopt per 1 april 2012 haar activiteiten!

Hoe lang kunt u ons nog bereiken?

Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn

2019 – In het ESB Dossier Meten van Welvaart, houden Pot en Smulders een pleidooi voor het in de monitor opnemen van Arbeidskwaliteit als een indicator voor brede welvaart. 

Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indicatoren voor arbeidskwaliteit kunnen worden toegevoegd?

Het betoog bestaat in het kort uit drie punten:
De meeste mensen werken een groot deel van hun leven en van de dag.
De indicator arbeidsparticipatie voorspelt onvoldoende de kans op welzijn.
Indicatoren als interessant werk, steun van de leiding, tijdsdruk en baanonzekerheid geven inzicht in de kwaliteit van het werk

Referentie
Pot, Frank; Smulders, Peter. ‘Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn.’ In: ESB Dossier Meten van Welvaart. Nummer: 47725 – 11 april 2019 – jaargang 104. 

Thema: Monitoring en evaluatie
Sector: n.v.t.
Bron: Artikel